Råd, nævn og udvalg

Det Grønne Råd

 

Det lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR)

 

Hjørring Handicapråd

Landsbyforum

 

Tilgængelighedsudvalget

Her kan du finde referater fra Tilgængelighedsudvalgets møder.

Ældrerådet

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask