Hjørring Handicapråd

Dagsorden, bilag og referater fra Handicaprådets møder 2020 og 2021
Referater fra Handicaprådets møder 2019
Referater fra Handicaprådets møder 2018
Referater fra Handicaprådets møder 2017
Referater fra Handicaprådets møder 2016

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen