Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Dagsordner og referater

Her kan du finde dagsordner og referater fra Hjørring Kommunes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg fra indeværende år.

Dagsordner for næste møde i Hjørring Kommunes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg kan du altid finde her på siden senest fredagen før mødet. Dagsordner for tidligere møder er indeholdt i nedenstående referater.

Dagsordner og referater fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møder 2020 og 2021
Bilag fra Børne-, Fritids- og Uddannelsesudvalgets møder 2020 og 2021

Ansvarlig redaktør: Majbritt Petterson